Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Mots croisés


HORIZONTALEMENT: -1. Άφωνο μεσημέρι - 2. Άμμος - 3. Ζουν στη θάλασσα -
- 4. Ο αριθμός δύο - -5. Δύο σύμφωνα - 6. Το χρώμα της θάλασσας (θηλ.) - 7. Αόριστο θηλυκό άρθρο - 8. ……..France η γαλλική αεροπορική εταιρεία —
9. Comment ………va ? - 10. Μια ζεστή εποχή - 11. Μισό «χθες» - 12. Tu …….. appelles comment ?(χωρίς απόστροφο) - 13. Παραλία - 14. Είναι η Κρήτη - 15. Αρχή σχολείου - 16. Δικό τους - 17. ……..joue au tennis (γ’ εν. προσ.) - 18. Συνοδεύει θηλυκά ουσιαστικά - 19. Κύματα - 20. Νερό - - 21. Υποθέτει - 22. Ταξιδεύω στη θάλασσα (απαρ.) - 23. Το βοηθητικό ρήμα «είμαι» στο απαρέμφατο - 24. Τραβώ, σέρνω - 25. Κατάρτι - 26. Δική μου - 27. Αφρός - 28. Απ’ αυτό είναι φτιαγμένη η βάρκα της ιστορίας μας - 29. Γεμάτος - 30. Είσαι (β’ εν. προσ.)

VERTICALEMENT: -1.Το 16ο γράμμα της γαλλικής αλφαβήτου - Β. Γλάρος - Βα. Ο αριθμός δέκα – Βb. Λάμπει στον ουρανό το καλοκαίρι - Βc. Jean - Jacques a 11………. - C. Τα σύμφωνα του ξύλου - Ca. Καράβι - Cb. Συνώνυμο του “attaché” - 3. Αγαπούσαν πολύ τον Jean - Jacques - Cc.Θάλασσα - Cd.Το επάγγελμα του Jean - Jacques - D.Αόριστο αρσενικό άρθρο - Da.Έχω (α’ εν. προσ ) - Db. Αστραπή - Dc. ……….sont grecs - 11. Αρσενικό οριστικό άρθρο - Dd. Je vais …...Canada - F. Άνεμος – 18. Il ……… gentil - Fa. Αγαπώ (γ’ εν. προσ ) - Fb. ………… ou Faux ? - G. Τα φωνήεντα του «τίποτα» - Ga.Συγκινημένος - Gb. Απαραίτητο σε μια βάρκα - J. Δικά σου - 23. Έτσι αρχίζει η αλφαβήτα - 25. Συνεχόμενα στ’ αλφάβητο.

*Αυτό το σταυρόλεξο συνοδεύει την ιστορία "La barque de Jean-Jacques"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου